Ц Е Н О Р А З П И С

ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН, РИБОЛОВЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”
ОТ 01.03.2018 ДО 28.02.2019 г.

 РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

 1. ЕДЪР ДИВЕЧ

1. БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: – мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари, – женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст, независимо от формата му.

от 4,01 до 5,00 кг. 600 € + 3 €*
от 5,01 до 6,00 кг. 900 € + 5 €*
от 6,01 до 7,00 кг. 1400 € + 6 €*
от 7,01 до 8,00 кг. 2000 € + 8 €*
от 8,01 до 9,00 кг. 2800 € + 10 €*
от 9,01 до 10,00 кг. 3800 € + 12€*
от 10,01 до 11,00 кг. 5000 € + 30 €*
от 11,01 до 12,00 кг. 8000 € + 40 €*
над 12,01 кг. 12000 € + 80 €*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.

За отстреляна кошута над 2 години – 150 €, ранена – 250

Селекционен отстрел:

Приплод – 100 €, ранен – 150

до 2 години – 150 €, ранен – 250 €

от 2 до 4 години с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

2. ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: – мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари, – женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст, независимо от формата му.

Шилар 120 €
до 2,00 кг. 450€
от 2,00 кг. до 2,50 кг. 450 € + 6 €*
от 2,50 кг. до 3,00 кг. 750 € + 10 €*
от 3,00 кг. до 3,50 кг. 1250 € + 15 €*
от 3,50 кг. до 4,00 кг. 2000 € + 20 €*
над 4,00 кг. 3000 € + 30 €*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.

За отстреляна кошута – 100 €, ранена – 150

За отстрелян приплод – 70 €, ранен – 120

3. СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: – мъжки – от 1май до 30 октомври, – женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр.

до 200 гр. 100 €
от 200 гр. до 250 гр. 100 € + 1 €*
от 250 гр. до 300 гр 150 € + 2 €*
от 300 гр. до 350 гр. 250 € + 4 €*
от 435 гр. до 400 гр. 450 € + 8 €*
от 400 гр. до 450 гр. 850 € + 12 €*
над 450 гр. 1500 € + 30 €*

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За ранено и ненамерено трофейно животно се заплащат 50 % от цената на заявения трофей.

За отстреляна сърна – 50 €, ранена – 100 €

За отстрелян приплод – 50 €, ранен – 100 €

4. ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

Срок за ловуване:

Индивидуален лов – целогодишно.

Групов лов на дива свиня – от 1 октомври до втората неделя на януари.

А. ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ:

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

до 14,00 см. 300 €
от 14,00 см. до 16,00 см. 300 € + 10  €*
от 16,00 см. до 18,00 см. 500 € + 15  €*
от 18,00 см. до 20,00 см. 800 € + 20  €*
от 20,00 см. до 22,00 см. 1200 € + 30 €*
над 22,00 см. 1800 € + 80 €*

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. – 75 €, ранена – 120 €

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 120 €, ранена – 180 €

За отстреляна женска над 2 гoд. – 800 €, ранена – 1000 €

За ранен и ненамерен глиган – 1000 €

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

При отстрел на дива свиня на издебване или чрез спокойно вдигане трофеят се заплаща като при лов на гонка.

Б. Групов лов /гонка/

до 14,00 см. 300 €
от 14,01 см. до 16,00 см. 400 €
от 16,01 см. до 18,00 см. 500 €
от 18,01 см. до 20,00 см. 700 €
от 20,01 см. до 22,00 см. 1000 €
над 22,00 см. 1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 год. – 75 €,

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 120 €,

За отстреляна женска дива свиня с тегло над 80 кг неизкормена – 500 €,

В. Еднодневна пакетна цена за групов лов на дива свиня и вълк – 400 €

Минимален брой на ловците – 8 души

Цената включва:

 • Нощувка с пълен пансион (закуска, обяд, вечеря, топли и студени безалкохолни напитки)
 • Един ден лов на гонки (гарантирано провеждане на минимум три гонки)
 • Цялостна организация на лова
 • Транспорт в района на стопанството
 • Отстрел до 3 бр. диви свине на ловец (приплоди, едногодишни, глигани до 22 см., вълци, чакали, лисици и др. хищници обект на лов)

За отстреляна женска дива свиня с тегло над 80 кг неизкормена се доплаща- 500 €. При отстрел на повече от 3 бр. диви свине за деня, ловеца заплаща всяко следващо съгласно ценоразписа на стопанството. Отстреляните глигани с глиги над 22 см. се заплащат съгласно ценоразписа на стопантвото.

Цената не включва:

 • Глигани над 22 см
 • Трансфер
 • Алкохолни напитки
 • Месото от отстреляните животни
 • Преводач
 • Ловен билет

II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/ PALL/ – 30 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ. – 6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

3. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА – ANSER ALBIFRONS /SCOP/ – 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

4. КЕКЛИК – ALECTORIS GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/ – 15 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

5. ГРИВЯК – COLUMBA PALUMBUS /L / – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на август до втората неделя на февруари

6. ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA TURTUR /L/ – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

7. ФАЗАН – PHASIANUS COLCHICUS /L/ – 10€

Срок на ловуване: 01 октомври да 31 януари

8. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/ – 20€

Срок за ловуване: 01 октомври до 30 ноември

9. ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ – 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

10. ГОРСКИ БЕКАС – SCOLOPAX RUSTICOLA /L/ – 20 €

Срок за ловуване: от втората събота на август до последния ден на февруари

11. ТОКАЧКА – NUMIDA MELEAGRIS/L/ – 10 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

12. ДИВА ПУЙКА – MELEAGRIS GALLOPAVO – 20 €

Срок за ловуване: 01 октомври до последния ден на февруари

 III. ХИЩНИЦИ

Срок за ловуване: целогодишно

1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L. – 500 €

2. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. – 10 €

3. ЛИСИЦА – VULPES VULPES L. – 10 €

4. ДРУГИ ХИЩНИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ – 10 €

Забележка: Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

IV. ДИВЕЧОВО МЕСО

 1. ЕЛЕНИ/СЪРНИ/ТРУПНО – 5 € за кг. *
  1. Разфасовки
 • Плешка с кост – 5,5 € за кг.
 • Бут с кост – 7,5 € за кг.
 • Ребра небелени – 3 € за кг.
 • Джолан – 3 € за кг.
 • Врат с кост – 4 € за кг.
 • Контра филе – 13 € за кг.
 • Бон филе – 16 € за кг.
 • Изрезки за кайма – 5 € за кг.
 1. ДИВИ СВИНЕ/ТРУПНО – 2,5 € за кг.*
  1. Разфасовки
 • Плешка с кост – 3 € за кг.
 • Бут с кост – 4 € за кг.
 • Ребра небелени – 2 € за кг.
 • Джолан – 2 € за кг.
 • Врат с кост – 3 € за кг.
 • Филе – 5 € за кг.
 • Изрезки за кайма – 2 € за кг.

4. ЗАЕК – 5 € за 1 бр.

5. ПАТИЦА – 2 € за 1 бр.

6. ГЪСКА – 2 € за 1 бр.

7. ГРИВЯК, ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК – 1 € за 1 бр.

8. КЕКЛИК – 1 € за 1 бр.

9. ФАЗАН И ТОКАЧКА – 2 € за 1 брой

10. ДИВА ПУЙКА – 10 € за 1 брой

Забележка: * За цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака.

V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ

1. ЕЛЕН ЛОПАТАР – ЗА ПРЕПАРИРАНЕ – 180 €

2. ЕЛЕН ЛОПАТАР – ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – 30 €

3. ДИВА СВИНЯ – ЗА ПРЕПАРИРАНЕ – 120 €

4. ДИВА СВИНЯ – ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – 20 €

5. СЪРНА – ЗА ПРЕПАРИРАНЕ – 100 €

6. СЪРНА – ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – 20 €

Забележка: В цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

VІ. ЖИВ ДИВЕЧ

 1. ЕЛЕН ЛОПАТАР

1.1.  Приплоди – мъжки и женски – 300

1.2.  Кошути – 400

1.3.  Шилари – 450

1.4.  Млади мъжки (2-4 год.) –800

1.5.  Мъжки над 4 год. – по договаряне

 1. ДИВА СВИНЯ

2.1.  Приплоди – мъжки и женски – 100

2.2.  Едногодишни – мъжки и женски – 160

РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2018/2019 г.

1. Нощувка със закуска:

– единична стая 50 €, двойна 60€

2. Храноден :

обяд         -25 €

вечеря     -25 €

общо       -50 €

В деня на пристигане и заминаване ловците заплащат реално консумираната храна.

3. Ловен водач за един ден – 50 €

4. Преводач за един ден – 60 €

5. Организация на групов лов (гонка) – 80 на ловец на ден. В цената са включени МПС-та, гоначи, кучета и носачи в необходимия брой и количества за успешното провеждане на лова.

6. Моторно превозно средство дневно – 50 €

7. Ловно оръжие за един ден  – 30 €  ( в цената са включени 5 бр. патрони, всеки допълнително изстрелян патрон се заплаща по 2 € за  1 бр.).

8. Ползване на куче кръвоследник за един ден – 120 €

9. Фотолов – за един ден с водач – 50 €

10. Трансфер (място на пристигане – стопанство – място на отпътуване) с лек автомобил – 0.7 € за км., но не повече от 300 €

11. Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка 70 лв. (без включена консумация на алкохол).

12. Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 8 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.

13. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 50 %, най-късно 10 дни след подаване на заявката. Ако това условие не е изпълнено стопанството е в правото си да откаже провеждането на лова.

2. Преди започване на лова, ловецът заплаща стойността на разрешителното за лов.

3. Заявените услуги (без МПС и ловен водач) се заплащат според предварителната заявка, независимо дали са ползвани или не.

4. Клиентът не може да претендира за самостоятелно настаняване в ловния дом, освен в случай, че предварително е заплатил пълния капацитет на легловата база.

5. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен от теглото на трофея се приспадат до 5 % за влажност.

6. Ловното стопанство гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глиган/.

7. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

8. При напускане на стопанството, в случай, че трофеят не е в състояние, което позволява измерване на теглото му, ловецът е длъжен да заплати половината от предварително определената му стойност.

9. Трофеят и оценителният протокол се получават в срок до един месец от датата на отстрела, при извършено плащане от страна на клиента.

10. Плащането се извършва в срок до 7 дни от последния ловен ден, банково, в лева по фиксинга на БНБ за деня или касово на място, срещу издаден разплащателен протокол с последващо изпращане на фактурата.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

 1. НОЩУВКА със закуска – единична стая 30 лв., двойна 50 лв.
 • За деца до 7 години, които не ползват самостоятелно легло не се заплаща нощувка със закуска;
 • За деца от 8 до 14 години се заплаща 50 % от стойността на нощувката със закуска.
 1. ХРАНA

2.1. ХРАНОДЕН ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА С УТОЧНЕНО МЕНЮ – общо 40 лв. на човек.

–          обяд    –  15 лв. – включва супа или салата, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка и хляб.

–          вечеря   – 25 лв. – включва салата, предястие, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка и хляб.

За деца до 7 години, не се заплаща храна. За деца от 8 до 14 години се заплаща 50% от цената на храната.

С предварителната заявка си осигурявате възможност да опитате домашни ястия приготвени с висококачествени продукти от региона, както и ястия от дивечово месо.

  1. ХРАНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА – цени съгласно меню утвърдено от председателя на НЛРС-СЛРБ.
 1. Риболовен водач – 60 лв;
 2. Лодка за риболов (максимум 6 човека) – 100 лв. за 3 часа. След изтичане на трите часа се заплащат по 25 лв за всеки следващ час;
 3. Каякинг в язовир Студен кладенец –10 лв. на час за възрастни, 5лв. за деца (до 14 години);
 4. Разходка с моторна лодка в язовир Студен кладенец – 100 лв. за наем на цялата лодка (максимум 6 човека) за 3 часа. След изтичане на трите часа се заплащат по 25 лв. за всеки следващ час.
 5. Пешеходен преход с еководач по екопътека през Бойник планина – 4 часа, 30 лв. на човек, минимум 2-ма участници, за групи над 6 човека 25 лв. на човек;
 6. Пешеходен тур „По следите на вълка“ – 100 лв. до 3-ма участника, за групи над 4-ма по 30 лв. на човек – включва водач, търсене на следи от вълк, слушане на вълчи вой и при добър късмет – наблюдение на самия вълк.
 7. Наем на укритие “Зорница” за наблюдение на лешояди, вълк, лисица и др. – 200 лв. на денонощие до 8 човека (включва транспорт, престой и възможност за нощувка при желание);
 8. Наблюдение от фотографско укритие „Студен кладенец” за първия ден на посещението:

1 човек – 180 лв.

2 души – 260 лв.

3 души – 340 лв.

4 души – 420 лв.

5 души – 500 лв.

Над 6 човека – 580 лв.

За втори и следващ ден – 30% от посочената сума.

 1. Подхранване на лешояди (еднократно) – 100 лв.;
 2. Наем на водач за пешеходен преход сред дива природа (птици, зубри, вълци, лисици, елени) – 50 лв.
 3. Наем на специализиран транспорт (4х4) – 100 лв. /ден независимо от броя на хората;
 4. Рибен обяд – 20 лв. (само по предварителна заявка) – включва рибена чорба, основно ястие от риба и хляб.
 5. Пакетиран обяд – 15 лв. на човек;
 6. Чеверме – цяло агне от региона (за 10 -12 човека) – 390 лв.
 7. Печено прасенце (за 10-12 човека) – 240 лв.
 8. Конна езда:
  • 1 час – 15лв
  • 2 часа – 25 лв
  • * за всеки следващ час х 10лв

РАЗДЕЛ ПЕТИ – ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

 1. „Риболовен ден“- 120 лв. /на човек/ на ден

Пълен пансион: включва нощувка със закуска, пакетиран обяд, вечеря, вода и безалкохолни напитки.

 • риболовен водач;
 • почистване и приготвяне на уловената риба.

В пакетната цената НЕ е включена консумацията на алкохол!

Допълнителни услуги:

 • Лодка за риболов (максимум 6 човека) – 100 лв. за 3 часа. След изтичане на трите часа се заплащат по 25 лв. за всеки следващ час.

Допълнителните услуги извън пакета се заплащат по утвърдения ценоразпис!

 1. „Природата на Източните Родопи“ – 150 лв / на човек / на ден

В цената са включени:

 • Пълен пансион: включва нощувка със закуска, обяд, вечеря, вода и безалкохолни напитки;
 • Пешеходен преход с еководач по екопътека през Бойник планина – 4 часа (от 8:00 до 12:00 часа);
 • Разходка с моторна лодка в язовир Студен кладенец – 2 часа (от 15:00 до 17:00 часа).

В пакетната цената не е включена консумацията на алкохол!

Допълнителните услуги извън пакета се заплащат по утвърдения ценоразпис.

 1. НАЕМ ЛОВЕН ДОМ „КРОЯЦИТЕ“ – 220лв.

В цената е включен наема на целия ловен дом (2 единични, 2 двойни и една тройна стая, трапезария, веранда, напълно оборудвана кухня и външно барбекю), с възможност за свободно използване на кухнята за самостоятелно приготвяне на храна.

В ЛОВЕН ДОМ „ПЕТЛИТЕ“ САМОСТОЯТЕЛНОТО ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА, КАКТО И ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНА ОТ ПЕРСОНАЛА С ПРОДУКТИ НА ГОСТИТЕ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО !!!

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ НА ЛОВНО-РИБАРСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ ЧЛЕНОВЕ НА НЛРС-СЛРБ, ПРЕДЛАГАМЕ ОТСТЪПКИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

В ЦЕНИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ НЕ Е ВКЛЮЧЕНА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ.

АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО УТВЪРДЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНОРАЗПИС, ПОСТАВЕН НА ВИДНО МЯСТО В ЛОВНИЯ ДОМ.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ПОСОЧЕНИЯ ЦЕНОРАЗПИС.

ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”

НЛРС-СЛРБ

Гр. София

Бул.“Витоша“ №31-33

инж. Георги Шереметев

Тел. +359 (0) 889279801

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН, РИБОЛОВЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ДИВЕЧОВЪДЕН УЧАСТЪК „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”